Kde všude se uplatní bagr Beroun
Znáte tu skladbu Ivana Mládka, jak se raduje nenápadný švagr ze svého nového bagru? Pořídil si jej jen tak, pro potěšení, ovšem nejen jeho tato práce těší. Vykonává ji s láskou řada šikovných lidí.

bagr na stavbě

Základy pro výstavbu domu – snad nejčastější způsob využití bagru Beroun je příprava podloží pro základovou desku nebo pro podsklepený objekt rodinného domu, garáže či nebytových prostor. Hloubení jam vyžaduje pouze příslušné znalosti místních poměrů – např. plány s rozmístěním stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovodního potrubí, přípojky zemního plynu, elektrických rozvodů).

Inženýrské sítě – tam, kde se IS teprve zavádí, je možné opět využít této těžké techniky pro usnadnění práce. Vyplatí se vždy tam, kde není nutné nasadit ruční výkopové práce, např. v těžce přístupném terénu, pro úzké rýhy, základy pro oplocení atp.

Bazény, septiky, kanalizace – další velmi početná oblast práce řidiče a strojníka rypadla. Patří sem i přečerpávací stanice, meliorační rýhy, čištění stávajících vodních toků, zejména potoků, stok a umělých vodních kanálů.

bagr u moře

Zatravňování zahrad, úpravy zahradních pozemků – pro radlici rypadla je to hračka, zatímco byste tuto práci vykonávali ručně několik dnů až týdnů. Tímto způsobem lze srovnat terén a zpevnit jej do roviny, do svahu, nebo do podoby teras.

Stavebniny a stavební suť – radlice bagru může docela dobře posloužit pro převážení stavebního materiálu. Mohou to být sutiny z demolic nebo rekonstrukcí objektů, které se nakládají do objemného kontejneru, případně se odváží ve formě navážky přímo v samotné radlici. Tímto způsobem lze na radlici převážet i materiál zavěšený na laně, umístěný na paletě, kupříkladu zámkovou dlažbu nebo cihly či tvárnice. Výhodou je možnost dostat se i do těžko dostupného terénu, např. ve svahu či na nezpevněné cestě, kam by byl problém zajet autem nebo paletizačním vozíkem.

Podobné příspěvky